HEM

BÖSARPS BYGDEFÖRENING - HÄR HITTAR DU INFORMATION OM FÖRENINGEN!Bösarps Bygdeförenings bok ”Bösarpsbygden - fotografier från en svunnen tid” finns till försäljning via föreningen.


Boken innehåller omkring 300 foto från åren 1890-1960.

Många av bilderna, som sammanställts av Claes Lindahl och Birgitta Åkesson, är unika tidsdokument som nu bevaras på detta sätt. Vi tackar alla som bidragit till bokens innehåll.


                           Vill du köpa boken? Skicka mail till:  

                                  birgitta.akesson@ownit.nu

                                  claes.r.lindahl@gmail.com 

                                  eller ring Claes: 0728-88 62 88

BÖSARPSBILDER

Sidan "Bösarpsbilder" administreras av Bösarps Bygdeförening.  Här kan du ta del av historiska bilder ur bygdeföreningens samlingar och bilder ur privata samlingar, vilka berör byarna Bösarp, Holkarna, Holsbro, Lilla Markie, Södra Virestad och Västra Virestad, samt närliggande byar. Vi behöver din hjälp och ser fram emot kommentarer kring bilderna. Har du fler bilder som du tycker att vi ska visa på den här sidan? Kontakta då oss: claes.r.lindahl@gmail.com eller birgitta.akesson@ownit.nu, eller genom vår blogg: http://blogg.bosarpsbilder.se.  Vi som håller i projektet heter Birgitta Åkesson, arkeolog, författare och hembygdsforskare och Claes Lindahl, ordförande i Bösarps Bygdeförening och hembygdsforskare.

VÅRA BYAR

BÖSARP                                                                                                   VÄSTRA VIRESTAD

Bösarp är en mycket gammal by med anor från vikingatiden. Namnet nämns första gången 1299 som Bosethorp.

Den gamla medeltida kyrkan revs 1869 och ersattes med dagens 1871. Under 1800-1900-talet var byn livaktig med skola, fotbollsförening, hantverkare och affärsverksamhet. Bösarps Bygdeförning är en synnerligen aktiv förening som bildades 1985. Förningen förvaltar bygdemuseet som har

samlingar från forntid till nutid. Bronsåldershögen Prästhögen ligger norr om byn.

Västra Virestad nämns första gången vid mitten av 1300-talet som Wikasstahtæ. På 1800-1900-talet fanns här lanthandel, hantverkare och ett större växthusföretag, Multiflora, missionshus och skola.

LILLA MARKIE                                                            SÖDRA VIRESTAD

Lilla Markie omnämns första gången 1552 som Marki by. Det har bott människor i området långt tillbaka i tiden. Sydöst om byn ligger bronsåldershögen Visslebjär.

Södra Virestad omnämns 1364 som Sundre Wijkerstad, men byn har äldre anor än så. På 1920-talet hittades här en bildsten i delar från vikingatiden. Stenen är unik i sitt slag och finns utställd på Historiska Museet i Lund. Närmast motsvarighet är bildstenen i Tullstorp. Byn har genom åren präglats av lantbruk och hantverkare.

FESTER OCH NÖJEN I BÖSARPS SOCKEN

HOLKARNA                                                                HOLSBRO

Holkarna har fått namn efter läget vid mossmarken Holkarna. Byn är en avstyckning av gården nr. 12 (Dahlbergs) i Västra Virestad. Avstyckningen tillkom på 1840-talet. Här har bott hantverkare och arbetare som arbetade på gårdarna i trakten.

Holsbro tillkom på 1840-talet efter en avstyckning av Bösarp nr.5. Namnet kommer efter läget vid den forna bron Hålsbro. Här har bott hantverkare och småbrukare.

BYAR UTANFÖR SOCKNEN

KARTA ÖVER OMRÅDET SOM LIGGER NORR OM TRELLEBORG.

© Copyright. All Rights Reserved.