Möllan i Lilla Markie

Lilla Markie mölla uppfördes på 1840-talet och blåste omkull den 13 april i en östlig östlig storm. Möllan uppfördes på en överplöjd bronsåldershög - Ak-Olshögen eller Korshögshögen. Möllan stod vid Lilla Markie gård.

© Copyright. All Rights Reserved.