Bösarps idrottsförening

BÖSARPS BYGDEFÖRENING

BÖSARPS IDROTTSFÖRENING

Bösarps idrottsförening blev Söderslättsmästare 1950. På 1940-50-talet var Malte Lindahl, Bösarp ordförande och lagledare. Föreningen bildades i Gylle. Fotbollsplanen i Bösarp låg på vägen mot Lilla Markie. I föreningen fanns ett "gubbalag" och ett "tösalag" som uppträdde vid basarer och andra festligheter.

BÖSARPSBILDER


Stående från vänster Anders Bergkvist, lagledare, okänd, Åke Olsson, Sven Jönsson, Karl Persson,

? Ekstrand, Karl Jönsson.

Sittande från vänster Gunnar Hansson, ? Mårtensson, Karl Green, Arne Persson, Stig Persson

Stående från vänster ? Olsson, okänd, okänd, okänd, ? Persson, Gullan Persson, lagledare ?

Sittande från vänster ? Jonasson, Gunnel ?, okänd, okänd, Asta Mårtensson. Foto Malte Lindahl.

Stående från vänster Nils Persson Holsbrink, okänd, ? Persson, Tage Olsson, Theodor Hansson, okänd, lagledare Karin ?

Knästående från vänster Georg Dyberg, Martin Persson, Tage Germundsson, Bror Liljegren, ? Mårtensson.

Foto Malte Lindahl.

Damlaget avtackas. Claes Lindahls bildarkiv.

Gubbalaget 1950-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Gubbalaget 1950-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Damlaget 1950-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Glada supportrar av Bösarps Idrottsförening. Namn på personerna se bilden ovan. 1950-tal. Claes Lindahsl bildarkiv.

© Copyright. All Rights Reserved.