Lantbruk i Lilla Markie

BÖSARPS BYGDEFÖRENING

LANTBRUK I LILLA MARKIE

BÖSARPSBILDER


I Lilla Markie by fanns det innan enskiftet åtta gårdar. Vid skiftet sammanslogs fyra av dem och blev Lilla Markie gård (Wislebjer). En av gårdarna utflyttades och heter idag Almslätt. Markie nr 5 delades i tre delar, Markiedal, Markiero och Markie 5:13. Även de andra gårdarna delades i mindre brukningsenheter.

© Copyright. All Rights Reserved.