Hus och Gårdar i Västra Virestad

HUS OCH GÅRDAR I VÄSTRA VIRESTAD

Flygbild över Västra Virestad 1950-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Björkhagen före 1930.

Virestadgården.

Sven Perssons gård. V. Virestad 6.

Gulli och Inger. Sven Perssons gård. V. Virestad 6.

© Copyright. All Rights Reserved.