Möllan i Södra Virestad


MÖLLAN I SÖDRA VIRESTAD


Möllan byggdes 1867-68 av byggmästare Hansson från Västra Kärrstorp. Gruset till möllefoten hämtades från nr. 10, Bösarp. Där påträffade man rikligt med människoben. Under verksamhetsåren var Mårten Möller, Jöns Möller, Ola Christoffersson, Hans Jönsson, Lars Mårtensson och Olof Olsson möllare. Möllan revs 1940. Se mer i tidningen Hemmavid 2017.

Södra Virestad mölla omkring 1906. Möllare Lars Mårtensson med hustru Maria. Sonen Hans på gunghästen. Mölledrängen på hästen okänd. Lars Mårtensson flyttade senare till Martinsro i Bösarp där han bedrev lantbruk. Claes Lindahls bildarkiv.

© Copyright. All Rights Reserved.