Bösarps Bygdemuseum

BÖSARPS BYGDEFÖRENING

BÖSARPS BYGDEMUSEUM

BÖSARPSBILDER


Museet invigdes den 6 mars 1985. Museet drivs av Bösarps Bygdeförening. Här finns fina samlingar från forntid till nutid i huvudsak från bygden. Museet håller öppet under sommaren, men visas även på begäran.

Bösarps Bygdemuseum vintern 2018. Foto © Claes Lindahl.

© Copyright. All Rights Reserved.