Fornlämningar i Bösarp socken

BÖSARPSBILDER

FORNLÄMNINGAR I BÖSARP SOCKEN

Fornlämningarna i Bösarps socken är talrika både ovan och under jord. Gårdssamlingarna av fornfynd är omfattande och flera av dem finns att se i Bygdemuseet i Bösarp. Föremålen utgörs i huvudsak av yxor, dolkar och pilspetsar från bondestenåldern, vilka visar att socknen redan för 5000 år sedan var en rik jordbruksbygd. Några föremål kan knytas ännu längre tillbaka i tiden och jägarstenåldern.

Flera bronsålderhögar, både synliga och överplöjda, finns i socken. Prästhögen i Bösarp är tillsammans med kyrkan en siluett för byn.

Under vikingatiden fanns en rik bosättning i Bösarp. Fyndet av delarna till en bildsten pekar på att det i Bösarp under vikingatid/tidig medeltid bodde en storman i byn.

Bronsåldershögen Prästhögen i snöstorm 2018. Foto Claes Lindahl.

Bronsåldershögen Wislebjer 1920-30-tal. Foto Trelleborgs museum.

© Copyright. All Rights Reserved.