Hantverk i Bösarp

BÖSARPS BYGDEFÖRENING

HANTVERK I BÖSARP

BÖSARPSBILDER


Smedjan i Bösarp kom till 1857 och var i bruk till 1960. Sista smeden var Tage Olsson.  Bilderna här nere visar miljöbilder utanför smedjan omkring 1930.

Till vänster smedhustrun Anna Malmström, okänd, smeden Nils Malmström, dottern Ida och Anders Hellström, bror till Anna Malmström.

Smeden Nils Malmström.

Ida Eklund och Anna Malmström, dotter till smeden Nils Malmström.

Anna Malmström och Anna-Lisa Eklund.

Anna-Lisa Eklund och Anders Hellström.

På bänken Anna Malmström. Ovan henne Ida Malmström och Nils Malmström.

© Copyright. All Rights Reserved.