Hus och Gårdar i Bösarp

HUS OCH GÅRDAR I BÖSARP

Gårdsbebyggelsen i Bösarp går långt tillbaka i tiden och har rötter i vikingatiden. På 1700-talet fanns 11 gårdar i byn. Efter enskiftet i början av 1800-talet splittrades byn och flera av gårdarna delades och flyttades ut i utmarkerna. I bykärnan finns idag gårdarna Nybro, Bösarpsgården, Björklunda, Stamgård och Prästgården. Utanför bykärnan finns gårdarna Tuna, Ekvalla, Norregård, Lissbo, Martinsro och Rulle. Av alla dessa gårdar är det endast Stamgård, Prästgården och Lissbo som aktivt bedriver lantbruk.


I byn fanns/finns även kyrka, skola, smedja och lanthandel.

Tröskning på gården Ekvalla. 1930-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Gården Norregård, tidigt 1900-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Gården Nybro, innan 1920. Claes Lindahls bildarkiv.

Gåramålning av smedjan i Bösarp. Tidigt 1900-tal. Claes Lindahls bildarkiv.

Vanningen i Bösarp. Claes Lindahls bildarkiv.

Målning av Vanningen och Bösarps kyrka. Prästgården till höger och Bösarps småskola till vänster. Målning Hanna Andersson, Södra Åby. Tidigt 1900-tal.

Fyrishill 1942. Flyttlasset går till Rinehill i Alstad. Margit och Magnus Hansson.

Åttakantiga huset på Bösarps Västergata.

Namn på flickorna se bild ovan.

© Copyright. All Rights Reserved.