Affärer i Västra Virestad

Handlaren Anders Persson med hustru utanför affären i Västra Virestad. Fotograf: Rosenberg Gylle. Bilden är från tidigt 1900-tal och är ett vykort. Bild nedan vykortets baksida. Claes Lindahls bildarkiv.

Tyrells lanthandel i Västra Virestad 1940-tal. Bilden är skänkt av Kerstin Karlsson, Västra Virestad.

© Copyright. All Rights Reserved.